Gamma sp. j.

Lider Transformacyjny- przywództwo przyszłości

Idea szkolenia

Rozwiń

Badania pokazują, iż polscy menedżerowie koncentrują swoje działania na maksymalizacji efektywności pracy własnego zespołu, identyfikując zakres swojej odpowiedzialności z podstawowymi funkcjami kierowniczymi: planowaniem, monitorowaniem, motywowaniem czy ocenianiem pracowników. Takie podejście do przywództwa nazwano, zgodnie z koncepcją Bassa i Avollio, transakcyjnym. Rola lidera we współczesnym świecie polega jednakże na skupieniu się także na innych aspektach związanych z zarządzaniem ludźmi i na nich właśnie bazuje szkolenie, opierające się na koncepcji lidera transformacyjnego.

Przywództwo transformacyjne różni się od klasycznego przywództwa transakcyjnego między innymi tym, że menedżer posiada autorytet, wiarygodność i charyzmę – czynniki, poprzez które może oddziaływać na zespół nie wprost; – niekoniecznie wykorzystując formalne i proceduralne narzędzia kierownicze. 

Przywództwo transformacyjne, poprzez wzmocnienie realizacji wartości organizacyjnych oraz budowanie kultury współpracy i zaangażowania, pozwala też na podniesie efektywności działań wszystkich pracowników.

 

Opiera się ono na czterech głównych założeniach:

 • wpływie charyzmy
 • inspirującej motywacji
 • stymulacji intelektualnej
 • zindywidualizowanym podejściu

 

Lidera transformacyjnego można więc opisać następującymi charakterystykami:

 • ma optymistyczną wizję przyszłości
 • dla swojego zespołu jest mentorem i coachem
 • jest kreatywny i jednocześnie pobudza innowacyjność u podwładnych
 • jest wzorem zachowań, jakich oczekuje od zespołu

 

W trakcie szkolenia pomagamy uczestnikom odkryć w sobie ów potencjał, a następnie dostarczamy narzędzia do jego rozwoju.

 

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla

 

SZKOLENIE ROZWIJA NASTĘPUJĄCE KOMPETENCJE:

 • Zarządzanie efektywnością zespołu
 • Zarządzanie poprzez oddziaływanie nie wprost
 • Zarządzanie zmianą
 • Innowacyjność
 • Proaktywne działanie w różnych sytuacjach
 • Zarządzanie poprzez wizję i strategię
 • Kreatywność
 • Skuteczne rozwiązywanie problemów

Program szkolenia

Rozwiń


1. Liderowanie transformacyjne odpowiedzią na potrzeby efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi?

 • Deficyty Liderowania transakcyjnego
  • nacisk na efektywność źródłem kryzysu przywództwa
  • podstawowe funkcje kierownicze
 • Skuteczność przywódcy transformacyjnego
  • optymistyczna wizja przyszłości
  • poświęcenie celów jednostkowych celom organizacji
  • wspieranie innowacyjności
  • modelowanie etyką własną


2. Koncepcja „Leadership 4D”

 • Koncepcja przywództwa 4D
  • Obszar – organizacja
  • Obszar – otoczenie biznesowe
  • Obszar – mój zespół
  • Obszar - ja


3. Efektywne funkcjonowanie zespołu - organizacja i otoczenie biznesowe 

 • Wspólny cel i perspektywiczność myślenia
  • Pokonywanie granic międzywydziałowych
  • Zarządzanie biznesem poprzez wizję i strategię
 • Poprawa jakości zgodnie z Cyklem Demminga (PDCA)
  • Plan – planowanie
  • Do - pilotaż i prototypy
  • Check – kontrola i wyciągnięcie wniosków
  • Act – implementacja nowych pomysłów


4. Rozwiązywanie problemów – innowacyjność jako podstawa działania organizacji

 • Czym jest kreatywność, a czym innowacyjność?
 • Nonkonformizm i myślenie heurystyczne jako podstawa innowacyjności
 • Jak budować kulturę zorientowaną na rozwiązywanie problemów i innowacyjność?


5. Obszar - ja – lider transformacyjny promotorem kultury innowacyjności

 • Samospełniające się proroctwo – pobudzanie pracowników do kreowania odważnych pomysłów
  • Wpływ przekonań na funkcjonowanie w biznesie
  • Zgubne konsekwencje schematycznego myślenia
 • Out of Box thinking –rozwijanie kreatywności zgodnie z zasadami 4R
  • Re – expression
  • Related worlds
  • Random Links
  • Revolution
 • Greenhousing – tworzenie warunków dla wdrożenia nowatorskich idei
  • identyfikacja idea killerów w organizacji
  • Related worlds
  • tolerancja dla błędów
  • kultura SUN


6. Metody wspomagające rozwiązywanie problemów

 • Technika Walta Disneya
 • Skuteczność przywódcy transformacyjnego
 • Technika da Vinciego
 • Technika Kapeluszy De Bono
 • Antytemat - ciekawa i twórcza alternatywa w sytuacjach patowych


7. Zarządzanie zmianą 

 • Zarządzanie oporem pracowniczym w procesie zmiany
 • Metody i techniki neutralizowania oporu pracowniczego
 • Procesy, procedury i dostępne zasoby – planowanie oraz zarządzanie

Case studies

Rozwiń

Firma Whirlpool zgłosiła się do nas z prośbą o wsparcie w obszarze Przywództwa. W badaniu satysfakcji pracowników z pracy najsłabiej wypadała ocena leadershipu i umiejętności menedżerskich przełożonych. Zaproponowaliśmy ośmiodniowe szkolenie - Akademię Leadership 4D, która upatruje podstawy nowoczesnego przywództwa w przeniesieniu odpowiedzialności lidera z podstawowych funkcji kierowniczych na 3 inne obszary, w którym lider funkcjonuje w organizacji.
Budowaliśmy   przemianę na poziomie postaw liderów firmy Whirlpool w oparciu o 3 filary:
I filar – odświeżenie misji, wizji i wartości firmy, jako podstawy stabilnych decyzji kadry menedżerskiej w czasach kryzysu. Wyznaczanie optymistycznej wizji poradzenia sobie z trudną sytuacją rynkową, zaczęło uspokajać poczucie zagrożenia u pracowników i wpływać na wewnętrzną motywację ludzi do cięższej pracy.

II filar – identyfikacja z celami organizacji. Pracowaliśmy nad dostrzeżeniem istoty pracy w organizacji, likwidacją animozji pomiędzy działami i przywróceniem integracyjnej roli celów strategicznych firmy. Liderzy mieli za zadanie promować wyższość celów organizacji nad partykularnymi interesami poszczególnych zespołów. Menedżerowie mieli być pierwszymi, którzy to uczynią, zamodelują właściwe zachowania, chociażby poprzez pomoc w realizacji celów innemu zespołowi.

III filar - odwrócenie roli lidera. Menedżerowie postrzegali swoją rolę w organizacji jako  przywilej, źródło władzy i skupiali się głównie na właściwym wyznaczaniu zadań i ich egzekwowaniu.  Trenerzy w oparciu o koncepcję recognition pracowali nad zmianą postaw liderów ukazując, iż ich funkcja stawać się powinna służebną wobec potrzeb członków zespołu. Nauczyliśmy menedżerów narzędzi mentoringu i coachingu, by w ten sposób wspierali rozwój pracowników.

W kolejnym badaniu satysfakcji o 5% wzrosła ocena leadershipu , o 13 zaś  ocena umiejętności menedżerskich.

Firma telekomunikacyjna
 
 W ramach strategii sprzedażowej firma telekomunikacyjna zamówiła projekt szkoleniowy, którego celem było zwiększenie liczby Klientów w salonach sprzedaży. Do zadania można było podejść dwojako:

Transakcyjnie – przygotować Kierowników do zakomunikowania zmiany, stworzenie taryfikatora benefitów finansowych za liczbę zaproszonych Klientów, oddziaływanie poprzez motywację zewnętrzną.

Transformacyjnie – Leadership transformacyjny zakłada, że kierownik pełni rolę służebną wobec zespołu, jest autentyczny, buduje zaangażowanie poprzez motywację wewnętrzną do realizowania nowych celów. W modelu realizowanym przez Gammę wszystkie etapy były realizowane transformacyjnie.

Pierwszy etap – trenerzy Gammy na „własnej skórze” doświadczyli reakcji Klienta – zapraszali do punktów sprzedaży, testowali techniki, spotykali się pozytywnymi bądź negatywnymi reakcjami.

Drugi etap – kierownicy salonów poznali na szkoleniu techniki zapraszania Klientów, doświadczyli odmów Klientów (część szkolenia odbywało się poza salą szkoleniową). Podczas szkolenia kierownicy uczyli się w sposób autentyczny komunikować nową zmianę – pokazując na własnym przykładzie skuteczność technik, odporność na odmowy oraz emocje, które towarzyszyły nieprzyjemnym reakcjom ze strony Klienta.

Trzeci etap – sama zmiana odbyła się wywołując dużo mniejsze trudności niż początkowo zakładaliśmy. Kierownicy autentycznie angażując się w nowe standardy sprzedaży zyskiwali szacunek pracowników. Nie zaklinając rzeczywistości, przyznając, że zadanie jest trudne i obarczone emocjami zyskiwali wiarygodność i ich relacje z zespołem stawały się bardziej autentyczne. Duża część zespołów sprzedażowych znalazła w sobie motywację wewnętrzną do realizowania nowych standardów sprzedażowych.
 
 
 
Podwarszawski browar został przejęty przez nowych właścicieli w czasach, kiedy prawie 99 % rynku zajęte było przez wielkie koncerny piwne takie jak Kompania Piwowarska, grupa Żywiec lub Carlsberg. Właściciele bardzo chcieli wprowadzić swój produkt do okolicznych lokali, jednakże przeważająca większość miała podpisane umowy lojalnościowe z browarami koncernowymi, które zapewniały nieodpłatnie meble, parasole, lodówki, a nawet znaczące pieniądze za prawo wyłącznej sprzedaży ich piw. Tego też restauratorzy oczekiwali od Browaru Konstancin, a browaru lokalnego nie było na to stać. Dyrektor poprosił jednego z coachów Gammy o wsparcie.

Każdy lider powinien sobie odpowiedzieć na 3 pytania:
Co robimy , Jak to robimy i Dlaczego to robimy.

Lider transakcyjny odpowiada na nie idąc od zewnątrz. Coach prowadził sesję w kierunku odwrotnym, charakterystycznym dla przywództwa transformacyjnego.

Początkowe sprowokował dyrektora do odpowiedzenia sobie na pytanie: „Dlaczego chcemy sprzedawać piwo w pubach i restauracjach?” W odpowiedzi usłyszał, że chodzi o to, aby w Warszawie można było napić się prawdziwie warzonego piwa, niepasteryzowanego, prosto z beczki.

Następnie postawiono przed dyrektorem wyzwanie, zadając pytanie: jak chcecie to robić?

Dyrektor był pewien, że nie chce płacić restauratorom „za wyłączność”, że chce te pieniądze przeznaczać na utrzymanie zawsze najwyższej jakości piwa. Chce produkować i dostarczać taki trunek, którego smak będzie pożądany przez klientów a nie pieniądz, który za nim stoi.

W końcu dyrektor zdefiniował co będzie robić. Zamierzał dostarczać najlepsze piwo, którego wyjątkowy smak i jakość będzie odpowiadała klientom, i zainteresuje restauratorów Browarem Konstancin jako partnerem-dostawcą.

W tym celu browar zaczął systematycznie inwestować w tradycyjny charakter i wysoką jakość surowców i oryginalne receptury piw, stanowiące o ich wyjątkowym smaku i autentyczności. W roku 2012 Browar Konstancin zdobył 3 złote i 1 brązowy medal na Chmielakach Krasnostawskich (najstarszy konkurs konsumencki piw  w Polsce), a w 2010 roku Bractwo Piwne uznało produkowane w Konstancinie piwa niepasteryzowane za najlepsze piwa jasne w Polsce.
Równolegle został stworzony  atrakcyjny dla restauratorów system realizacji zamówień 24H, który zapewniał właścicielom lokali pewność ciągłej dostępności piwa w lokalu, a co za tym idzie brak przerw w zarabianiu.

Dzięki temu obecnie Browar Konstancin dostarcza piwa do ponad 100 lokali na terenie Warszawy i okolic.

Nasze szkolenia z przywództwa są skuteczne!
 

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

M_deloitte_tvn_wolters-kulwer_konica-minolta_ceramika-paradyz_intercars.jpg|M_forte__media-saturn_ministerstwo_infrastruktury_i_rozwoju_makro_link4_syngenta.jpg|M_nexteer_sodexo_alior-bank_whirlpool_ericsson_poczta-polska.jpg
184|197|198
209
TRENERZY SZKOLENIA INFORMACJE O SZKOLENIU

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
1400 zł/os

KONSULTANT SZKOLENIA

Agnieszka Galińska
Koordynator projektów szkoleniowych
tel.: [+48] 22 266 02 37 a.galinska@projektgamma.pl
Zostaw swój nr telefonu. Skontaktujemy się szybko.

Obecne szkolenie
Lider Transformacyjny- przywództwo przyszłości

LISTA SZKOLEŃ MENADŻERSKICH

Metodologia Design Thinking dla HR
Metodologia Design Thinking dla HR
11 maja 2017 - 12 maja 2017
Warszawa

Metodologia Design Thinking pozwala na tworzenie produktów i usług w oparciu o głębokie potrzeby użytkownika, dzięki czemu powstają kreatywne i twórcze rozwiązania. Dla pracowników działów personalnych to szansa na wprowadzanie w organizacji innowacyjnych narzędzi HR, odpowiadających autentycznym potrzebom pracowników.

Onboarding – jak skutecznie wdrożyć nowego pracownika?
Onboarding – jak skutecznie wdrożyć nowego pracownika?
18 maja 2017 - 18 maja 2017
Warszawa

Onboarding, czyli przygotowanie pracownika do objęcia stanowiska pracy oraz zintegrowanie go z jej celami jest niezwykle istotnym procesem w każdej Organizacji. Wyniki  badań  nie  pozostawiają złudzeń - w ciągu pierwszych 45 dni od zatrudnienia z pracy rezygnuje  ponad 20 proc. pracowników. Jak zatrzymać dobrego pracownika i tym samym nie powielać kosztownych procesów rekrutacyjnych?

CHARYZMATYCZNY LIDER - TRENING ZARZĄDZANIA I KREOWANIA WŁASNEGO AUTORYTETU
CHARYZMATYCZNY LIDER - TRENING ZARZĄDZANIA I KREOWANIA WŁASNEGO AUTORYTETU
30 maja 2017 - 31 maja 2017
Warszawa

Autorskie warsztaty Tomasza Piotra Sidewicza podnoszące skuteczność w osiąganiu celów biznesowych z elementami komunikacji, wywierania wpływu i kreowania własnego autorytetu.

Wczoraj kolega, dziś przełożony - budowanie autorytetu nowego menadżera
Wczoraj kolega, dziś przełożony - budowanie autorytetu nowego menadżera
05 czerwca 2017 - 06 czerwca 2017
Warszawa

Ten dzień, kiedy nagle musisz wydawać polecenia swoim dotychczasowym kolegom i zarządzać ich pracą a Prezes zwraca się do Ciebie po imieniu i zabiera na lunch – to pierwszy dzień Twojego nowego życia. Życia menadżera. Jak poradzić z pułapkami dotychczasowych relacji i jak zbudować nowe?

RETENCJA – JAK ZATRZYMAĆ NAJLEPSZYCH PRACOWNIKÓW W FIRMIE?
RETENCJA – JAK ZATRZYMAĆ NAJLEPSZYCH PRACOWNIKÓW W FIRMIE?
27 czerwca 2017 - 28 czerwca 2017
Warszawa

Zatrzymanie w firmie najlepszych pracowników to gwarancja ciągłej sprzedaży i zadowolonych klientów. Badania pokazują że jeszcze nigdy wcześniej skuteczne działania retencyjne w obszarze HR nie miały takiego przełożenia na biznes. Jak nie stracić najlepszych pracowników i uniknąć nadmiernej rotacji? Dzięki warsztatom z naszym ekspertem dowiesz się jak to zrobić.

Ownership mindset – Menedżer architektem odpowiedzialności
Ownership mindset – Menedżer architektem odpowiedzialności
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Nawet najsprawniejszy menedżer nie osiągnie sukcesu, licząc tylko na siebie. Najważniejsze cele  firma może osiągnąć  wyłącznie dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich bez wyjątku pracowników. Jednak zbyt wielu pracowników przyjmuje postawę  „robię swoje, a reszta mnie nie interesuje".

FLOW - jak przejść od apatii do pasji w miejscu pracy?
FLOW - jak przejść od apatii do pasji w miejscu pracy?
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Motywacji i entuzjazmu pracowników nie można wymusić w sposób mechaniczny. Entuzjazm jest jak wirus, można nim innych zarazić, ale aby móc zarazić innych trzeba samemu być nosicielem. Uświadom sobie własne możliwości wpływu na poziom motywacji  i zwiększ zaangażowanie pracowników poprzez koncentrację na wewnętrznych źródłach ich motywacji!

Zarządzanie talentami wg Gallupa - jak wydobyć talenty pracowników i zbudować na nich mocne strony organizacji?
Zarządzanie talentami wg Gallupa - jak wydobyć talenty pracowników i zbudować na nich mocne strony organizacji?
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Znajdź sposób na swoją osobistą  efektywność! Odkryj talenty swoje i swoich pracowników, podejmuj świadome decyzje o ścieżkach  rozwoju zespołu, którym zarządzasz! Idź drogą MISTRZOSTWA OSOBISTEGO. Nie trać czasu i energii na niwelowanie swoich słabych stron i słabych stron swoich pracowników.

Efektywność i ewaluacja działań rozwojowych – co zrobić żeby szkolenia działały?
Efektywność i ewaluacja działań rozwojowych – co zrobić żeby szkolenia działały?
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Organizacje intensywnie inwestują w rozwój pracowników, niestety bolączką wielu organizacji jest to, że nawet najlepsze szkolenie nie gwarantuje, że uczestnicy po jego zakończeniu trwale i z przekonaniem zastosują poznane podczas szkoleń rozwiązania. Co więc zrobić, aby szkolenie spełniło pokładane w nim nadzieje?

Turkusowe przywództwo
Turkusowe przywództwo
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Sposób funkcjonowania każdej organizacji podlega stałej ewolucji w czasie. Wraz z tym procesem zmieniały się metody, style i narzędzia zarządzania firmą. Zmieniał się także charakter i rola liderów.  Stąd pojawiło się na świecie wiele organizacji, które zaczynają pracować w nowym paradygmacie, który Frederic Laloux nazwał turkusową organizacją, gdzie potrzebni są turkusowi przywódcy.

Trudne sytuacje- trudne decyzje
Trudne sytuacje- trudne decyzje
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Szkolenie skupia się na pokazaniu uczestnikom na ich własnych mózgach/emocjach jak stres wynikający z sytuacji kryzysowych wpływa na ich możliwości podejmowania trudnych decyzji.

Budowanie pozycji i autorytetu HR Business Partnera
Budowanie pozycji i autorytetu HR Business Partnera
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Autorytet buduje się w codziennych kontaktach. Na to, czy specjalista HR będzie cenionym przez pozostałych partnerów graczem ma wpływ nie tylko jego wiedza dotycząca biznesu czy narzędzi HR, ale także umiejętność budowania swojej pozycji i autorytetu.

Wolontariat pracowniczy i CSR – narzędzie rozwoju pracowników i firmy
Wolontariat pracowniczy i CSR – narzędzie rozwoju pracowników i firmy
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Wolontariat w powszechnej opinii kojarzy się wyłącznie z altruistycznym pomaganiem i dawaniem. Ale, czy na pewno? Wolontariat jest znakomitą okazją, aby rozwijać swoje kompetencje w niestandardowy sposób, poznawać lepiej siebie w innej rzeczywistości, niż firmowa.  Wolontariusz zdobywa nowe doświadczenie i sprawdza się w nowej roli. A co zyskuje pracodawca?

Turkusowa organizacja – inspiracyjny warsztat dla HR
Turkusowa organizacja – inspiracyjny warsztat dla HR
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Sposób funkcjonowania każdej organizacji podlega stałej ewolucji w czasie. Wraz z tym procesem zmieniały się metody, style i narzędzia zarządzania firmą. Zmieniał się także charakter i rola liderów.  Stąd pojawiło się na świecie wiele organizacji, które zaczynają pracować w nowym paradygmacie, który Frederic Laloux nazwał turkusową organizacją, gdzie potrzebni są turkusowi przywódcy.

Akademia AC/DC - czyli jak najskuteczniej zbadać kompetencje kandydata do pracy/pracownika?
Akademia AC/DC - czyli jak najskuteczniej zbadać kompetencje kandydata do pracy/pracownika?
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

AC/DC to obecnie najbardziej trafna metoda oceny kandydata do pracy oraz skuteczny sposób określenia potencjału pracowników już zatrudnionych  w organizacji. Co za tym idzie, coraz więcej organizacji chce poznać i zastosować tę metodę w procesie doboru kadr oraz programach rozwojowych. Akademia Assessment Center i Development Center daje taką szansę.

LEADERSHIP WEDŁUG JACKA ROZENKA
LEADERSHIP WEDŁUG JACKA ROZENKA
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Czy przywództwa można się uczyć? Czy istnieją sposoby, aby stawać się coraz lepszym i skuteczniejszym liderem? Tak, jednakże pod warunkiem, że posiada się dostęp do unikalnej, fachowej wiedzy na ten temat. Inwestując swój czas i pieniądze w warsztaty biznesowe z Jackiem Rozenkiem spodziewaj się zysku z inwestycji i maksymalizacji satysfakcji.

HIGH LEVEL OF MANAGEMENT - ZWIĘKSZ ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW
HIGH LEVEL OF MANAGEMENT - ZWIĘKSZ ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Szkolenie jest połączeniem najskuteczniejszych technik motywacyjnych na rynku z innowacyjną koncepcją recognition. Recogniotion jest nowym trendem w motywacji – uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się i przećwiczenia technik z tego nurtu zarządzania. Podnoś efektywność pracowników i buduj motywację.

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

80% zmian kończy się niepowodzeniem, dlatego, że niewłaściwe jest zarządzanie zmianą. Szkolenie nauczy liderów jak skutecznie wprowadzać zmianę w firmie. Skupiamy się na psychologicznych mechanizmach zachowania pracowników w okresie zmian, a także na aspekcie relacyjnym zmiany na linii przełożony-podwładni. Uczestnicy zostaną wyposażeni w metody i techniki radzenia sobie ze zmianą, by w ostatecznym rezultacie zmiana została wprowadzona szybko i zgodnie z planem.

Project manager - zarządzanie projektami wg PMI
Project manager - zarządzanie projektami wg PMI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Projekt – zarządzanie! z nami poznasz najważniejsze zasady zarządzania projektami i najpotrzebniejsze narzędzia fazy planowania w aspekcie korzyści jakie można odnieść w codziennej praktyce. Podejmij wyzwanie- poznaj PMI, aby odnosić spektakularne sukcesy w dziedzinie Zarządzania Projektami.

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA
BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Zbudujmy to wspólnie! Zbudujmy zaangażowanie! Motywacja do działania, współpraca, chęć pracowników jest jednym z kluczowych elementów wpływających na komfort i efektywność ich pracy. Udział w szkoleniu opartym na modelu transformacyjnym i recognition bezpośrednio przekłada się na lepsze wyniki zespołu.

COACHING MENADŻERSKI I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM
COACHING MENADŻERSKI I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Coaching - wyzwala ludzki potencjał! Usystematyzuj wiedzę z zakresu wspierania pracowników w doskonaleniu kompetencji zawodowych i osobistych. Buduj motywację zespołu. Poznaj narzędzie rozwojowe jakim jest coaching.

ROZMOWY OCENIAJĄCE I PODSUMOWUJĄCE
ROZMOWY OCENIAJĄCE I PODSUMOWUJĄCE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Kiedy zapraszasz pracownika na rozmowę oceniającą czujesz obustronny dyskomfort? Trudne wydaje Ci się udzielenie informacji zwrotnej? Dzięki udziałowi w szkoleniu zapoznasz się z technikami, które pozwolą znaleźć korzyści płynące z prowadzenia podsumowań, unikania błędów oceniania oraz stworzą okazję do rozwoju pracownika w kluczowych dla Ciebie obszarach.

Lider Transformacyjny- przywództwo przyszłości
Lider Transformacyjny- przywództwo przyszłości
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Zamiast popychać ludzi do pracy, trzeba umieć ich pociągać. Szkolenie Przywództwo transformacyjne uczy popychających menedżerów jak stać się pociągającymi przywódcami.  W tym modelu menedżerowie mają większą satysfakcję pracy z zespołem, pracownicy większe zaangażowanie a organizacja wyższą efektywność.

KREATYWNE PRZYWÓDZTWO WEDŁUG WOJCIECHA EICHELBERGERA
KREATYWNE PRZYWÓDZTWO WEDŁUG WOJCIECHA EICHELBERGERA
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Kreatywność to warsztat, dzięki któremu nauczysz się wykorzystywać techniki kreatywnego myślenia w pracy, ale i życiu prywatnym oraz zaczniesz rozwiązywać problemy w oparciu o nowe, przełomowe pomysły.

MOC AUTORYTETU – NAJSOLIDNIEJSZY FUNDAMENT ZARZĄDZANIA
MOC AUTORYTETU – NAJSOLIDNIEJSZY FUNDAMENT ZARZĄDZANIA
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Wzmocnij motywację do pracy nad sobą, miej gotowość na dzielenie się kompetencjami z członkami zespołu. Bądź autorytetem dla pracowników, bądź przewodnikiem, buduj szacunek. Wskażemy Ci najlepsze techniki, narzędzia i metody wprowadzenia tego do życia zawodowego.

EXCELLENT MANAGER – SZTUKA DELEGOWANIA I MOTYWOWANIA ZESPOŁU
EXCELLENT MANAGER – SZTUKA DELEGOWANIA I MOTYWOWANIA ZESPOŁU
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Planowanie, egzekWOWanie, monitorowanie to jedne z niezbędnych kompetencji, aby skutecznie zarządzać zespołem. Zadbaj o siebie i swoich ludzi - wykreuj zespół! Zmotywuj do zadaniowego, efektywnego podejścia do wykonywania obowiązków. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze trenerskiej Gammy dowiesz się jak zbudować najlepszy zespół.

ZARZĄDZANIE WŁASNYMI PRZEKONANIAMI – SZTUKA AUTOMOTYWACJI
ZARZĄDZANIE WŁASNYMI PRZEKONANIAMI – SZTUKA AUTOMOTYWACJI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Styl Wyjaśniania -to sposób w jaki wyjaśniamy sobie dlaczego coś się w naszym życiu wydarza. Sposób, w jaki wyjaśniamy sobie pewne zdarzenia sprawia, że albo utrwalamy w sobie poczucie bezradności bądź mobilizujemy się do większej aktywności. Dzięki udziałowi w szkoleniu wypracujesz najefektywniejszy styl automotywacji.

ZARZĄDZANIE W OPARCIU O METODOLOGIĘ MBTI®
ZARZĄDZANIE W OPARCIU O METODOLOGIĘ MBTI®
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Każdy ma określone preferencje co do kierowania swojej energii i "ładowania baterii", sposobu zbierania informacji i podejmowania decyzji, działania. Często w życiu zawodowym spotykamy się z niezrozumieniem naszych zachowań i decyzji. Sami równie często stajemy przed dylematami związanymi z tym, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Dzięki szkoleniu stanie się to łatwiejsze!

ZARZĄDZANIE POKOLENIAMI
ZARZĄDZANIE POKOLENIAMI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Zmienia się otaczający nas świat… i sposób zarządzania również się zmienia. Co to oznacza dla Menadżera? Konieczność szybkiego dostosowania się do otaczającej rzeczywistości i wypracowania nowych standardów pracy z przedstawicielami różnych pokoleń w jednym zespole.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o twoich potrzebach
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550, biuro@projektgamma.pl
*wymagane