Gamma sp. j.

HIGH LEVEL OF MANAGEMENT - ZWIĘKSZ ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW

Idea szkolenia

Rozwiń

Szkolenie jest połączeniem najskuteczniejszych technik motywacyjnych na rynku z innowacyjną koncepcją recognition. Recogniotion jest nowym trendem w motywacji – uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się i przećwiczenia technik z tego nurtu zarządzania.

Na zarządzanie motywacją patrzymy dwutorowo. Z jednej strony motywowanie to zwiększenie chęci pracownika do pracy generalnie (niezależnie jakie to miałyby być obowiązki), z drugiej motywowanie to ukierunkowane wzmacnianie określonych zachowań, postaw i sposobów myślenia. Skuteczny Przełożony potrafi zarówno motywować jak i wzmacniać. Celem szkolenie jest, poza tymi dwoma kompetencjami, dostarczyć wiedzy dotyczącej obowiązujących modeli motywowania w organizacjach oraz umiejętności związanych z udzielaniem informacji zwrotnej. Uczestnicy dowiedzą się jakie znaczenie w motywowaniu odgrywają potrzeby psychologiczne, nauczą się dopasowywać wzmacnianie pracownika do jego dojrzałości, stosować prezentowane na szkoleniu techniki w pracy, podczas prowadzenia rozmów.

Szkolenie będzie zawierało moduły bazujące na najnowszych trendach w motywowaniu – recognition czyli okazywaniu uznania.

Każda firma chce przyciągać i utrzymywać najlepszych pracowników. Jednym z efektywnych sposobów osiągnięcia tego jest kompleksowy program okazywania uznania dla pracowników. Każdy pracownik lubi być wyróżniany, ale organizacje już dawno odkryły, że uznanie znaczy coś innego dla różnych osób. Niektórzy wolą otrzymać dodatkowe bonusy finansowe, gdy inni lubią, aby znane było ich hobby. Oferowanie różnorodnych narzędzi okazywania uznania dla pracowników może pomóc zapewnić, iż pracownicy osiągną zachowania i cele, których pragnie organizacja. 

Uznanie dla pracowników jest kluczem do chronienia I budowania tożsamości jednostek, dawania im poczucia sensu pracy, rozwoju i wkładu w ich zdrowie oraz dobre samopoczucie. Reprezentuje ono również konstruktywną alternatywę dla zorientowanych na kontrolę i monitoring stylów zarządzania.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie dedykowane jest menedżerom, osobom zarządzającym projektami w organizacji oraz tzw. talentom w organizacji.

 

SZKOLENIE ROZWIJA NASTĘPUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJE:

 • Rozpoznanie własnych postaw względem pracowników
 • Wzmacnianie przekonań promotywacyjnych
 • Płynne wykorzystywanie poszczególnych koncepcji motywacyjnych do analizy sytuacji oraz planowania działań
 • Dopasowywanie narzędzi motywacyjnych do pracownika w zależności od kontekstu (pracownik, zespół, organizacja)
 • Stosowanie motywowania kierunkowe jako narzędzia wzmacniania i rozwoju pracownika
 • Rozpoznanie własnej polityki uznania oraz preferencji pracowników w tym obszarze
 • Uwzględnianie w decyzjach menedżerskich zasad recognition
 • Stosowanie recognition jako sztuki motywowania na co dzień

Program szkolenia

Rozwiń


1. Wprowadzenie w motywację

 • Funkcjonujące modele w organizacjach
  • Modele X,Y,Z
 • Filozofia uzyskiwania oczekiwanych wyników
  • Nacisk na nagrody
  • Nacisk na kary
 • Funkcja motywacji w procesie zarządzania


2. Potrzeby psychologiczne w motywowaniu

 • Piramida Maslowa
  • Hierarchiczność potrzeb
  • Wynikowość potrzeb
 • Fomuła Herzberga
  • Czynniki higieny – ich brak obniża motywację
  • Motywatory – ich obecność podnosi motywację


3. Wynagradzanie i karanie w zespole 

 • Rodzaje wynagrodzeń
  • Benefity finansowe – poznanie progów oczekiwań
  • Benefity pozafinansowe – wykorzystywanie metody Herzberga
 • 6 kroków nagradzania
 • 6 kroków karania


4. Motywowanie kierunkowe

 • Wzmacnianie pożądanych zachowań
 • Dopasowanie wzmacniania do dojrzałości pracowników
  • R1 – wzmacnianie uczenia
  • R2 – wzmacnianie odporności na porażki
  • R3 – wzmacnianie samodzielności
  • R4 – wzmacnianie dzielenia się wiedzą


5. Motywowanie na poziomie codziennych rozmów

 • Funkcja informacji zwrotnej w procesie komunikacji
 • Sposoby udzielania informacji zwrotnej
  • Metoda kanapki
  • Metoda „Z”
 • Właściwe dopasowanie metody informacji zwrotnej do odbiorcy
 • Właściwa reakcja na informację zwrotną
 • Radzenie sobie z oporem na informację zwrotną


6. Uznanie dla pracownika (employee recognition) jako  silne narzędzie zarządzania

 • Test Timpsona
 • Czym jest uznanie dla pracownika?
  • Definicja
  • Charakterystyka
  • Badania
  • Zasada 50/30/20
  • „HBPL recognition program”
 • Dlaczego jest tak cenne dla naszego miejsca pracy i co możemy osiągnąć dzięki docenianiu pracowników? – korzyści z okazywania uznania dla pracownika


7. 4 zasady uznania

 • często
  • planowanie działań w obszarze okazywania uznania dla pracowników
 • od siebie
  • techniki budowania wiarygodności
  • NLP w konstruowaniu osobistego przekazu
 • konkretnie
  • chunking informacji
  • style opisywania rzeczywistości
 • od razu po zachowaniu


8. Złe nawyki czyli, o tym, co niszczy uznanie dla pracownika

 • Przykłady naszych złych nawyków
 • Przyczyny naszych złych nawyków
 • Jak zapobiegać złym nawykom?


9. Okazywanie uznania dla pracownika jako efektywny proces

 • Jak efektywnie okazywać uznanie?
 • Jak dostarczać uznanie w skuteczny sposób?
 • Rodzaje uznania
  • Społeczne
  • Symboliczne
  • Materialne
 • Narzędzia okazywania uznania
  • Co robimy?
  • Co możemy robić?


10. Podsumowanie szkolenia

 • Karta ssc
  • Start – jakie zachowania zaczniemy stosować
  • Stop – jakich zachowań pozbywamy się
  • Continue – jakie zachowania kontynuujemy
 •  Wnioski
  • Na poziomie osobistym
  • Na poziomie zespołowym

Case studies

Rozwiń


Projekt szkoleniowy zrealizowano dla grupy ok. 60 menedżerów średniej i wyższej kadry kierowniczej ministerstwa. Na etapie diagnozy potrzeb menedżerowie wskazywali konieczność wypracowania szczególnie motywatorów pozafinansowych. Konsultanci Gammy zaproponowali metodę tzw. puzzli Herzberga w oparciu o którą przełożeni zdiagnozowali czynniki, które wpływają na poziom satysfakcji oraz poziom motywacji pracowników.

Kluczowym momentem szkoleń było osadzenie tzw. polityki uznania w kulturze organizacyjnej ministerstwa. Menedżerowie mieli okazję zaplanować rozmowy z pracownikami wykorzystując innowacyjne narzędzie jakim jest recognition.  Pozwoliło to zdiagnozować potrzeby psychologiczne pracowników i zaprojektować motywatory niezbędne dla różnych grup pracowniczych.

Gamma rozpoczęła współpracę z firmą Whirlpool w roku 2009. Firma Whirlpool zgłosiła się do nas z prośbą o wsparcie w obszarze Przywództwa. W badaniu satysfakcji pracowników z pracy relatywnie najniżej wypadała ocena leadershipu i umiejętności menedżerskich przełożonych. Zaproponowaliśmy ośmiodniową Akademię Leadership 4D .
Jednym z fundamentów projektu było recogtnition i motywowanie poprzez uznanie. Szkolenia dedykowane były menedżerom oraz specjalistom w biurze.

Ścisła współpraca z menedżerami pozwoliła wypracować model recognition bazujący na kulturze organizacyjnej oraz wartościach promowanych przez Whirlpool. Dodatkowo, w procesie implementacji recognition zaangażowany zosał senior management jako rzecznik całego przedsięwzięcia. Menedżerowie, diagnozując tzw. skuteczne demotywatory swoich pracowników zaobserwowali tzw. wąskie gardła oraz bariery sprzedawców (często o charakterze psychologicznym) w sektorach sprzedażowych, dzięki czemu możliwe było „reagowanie na gorąco” i natychmiastowe wsparcie członków zespołu.

Konsultanci Gammy zaproponowali również autorski system pomiaru recognition jako ważnej kompetencji menedżerskiej. Propozycja spotkała się z aprobatą Whirlpool. W konsekwencji, model polityki uznania funkcjonuje w Whirlpool z powodzeniem od roku 2010. Menedżerowie natomiast planują rozszerzyć politykę uznania w Whirlpool z sił sprzedaży na pozostałe działy i zespoły w Organizacji.


Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

M_forte__media-saturn_ministerstwo_infrastruktury_i_rozwoju_makro_link4_syngenta.jpg|M_nexteer_sodexo_alior-bank_whirlpool_ericsson_poczta-polska.jpg|M_samsung_pandora_stomilex_brvz_msd_new-yorker.jpg
187|197|198
209
TRENERZY SZKOLENIA INFORMACJE O SZKOLENIU

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
1400 zł/os

KONSULTANT SZKOLENIA

Agnieszka Galińska
Koordynator projektów szkoleniowych
tel.: [+48] 22 266 02 37 a.galinska@projektgamma.pl
Zostaw swój nr telefonu. Skontaktujemy się szybko.

Obecne szkolenie
HIGH LEVEL OF MANAGEMENT - ZWIĘKSZ ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW
Następne szkolenie

LISTA SZKOLEŃ MENADŻERSKICH

Metodologia Design Thinking dla HR
Metodologia Design Thinking dla HR
11 maja 2017 - 12 maja 2017
Warszawa

Metodologia Design Thinking pozwala na tworzenie produktów i usług w oparciu o głębokie potrzeby użytkownika, dzięki czemu powstają kreatywne i twórcze rozwiązania. Dla pracowników działów personalnych to szansa na wprowadzanie w organizacji innowacyjnych narzędzi HR, odpowiadających autentycznym potrzebom pracowników.

Onboarding – jak skutecznie wdrożyć nowego pracownika?
Onboarding – jak skutecznie wdrożyć nowego pracownika?
18 maja 2017 - 18 maja 2017
Warszawa

Onboarding, czyli przygotowanie pracownika do objęcia stanowiska pracy oraz zintegrowanie go z jej celami jest niezwykle istotnym procesem w każdej Organizacji. Wyniki  badań  nie  pozostawiają złudzeń - w ciągu pierwszych 45 dni od zatrudnienia z pracy rezygnuje  ponad 20 proc. pracowników. Jak zatrzymać dobrego pracownika i tym samym nie powielać kosztownych procesów rekrutacyjnych?

CHARYZMATYCZNY LIDER - TRENING ZARZĄDZANIA I KREOWANIA WŁASNEGO AUTORYTETU
CHARYZMATYCZNY LIDER - TRENING ZARZĄDZANIA I KREOWANIA WŁASNEGO AUTORYTETU
30 maja 2017 - 31 maja 2017
Warszawa

Autorskie warsztaty Tomasza Piotra Sidewicza podnoszące skuteczność w osiąganiu celów biznesowych z elementami komunikacji, wywierania wpływu i kreowania własnego autorytetu.

Wczoraj kolega, dziś przełożony - budowanie autorytetu nowego menadżera
Wczoraj kolega, dziś przełożony - budowanie autorytetu nowego menadżera
05 czerwca 2017 - 06 czerwca 2017
Warszawa

Ten dzień, kiedy nagle musisz wydawać polecenia swoim dotychczasowym kolegom i zarządzać ich pracą a Prezes zwraca się do Ciebie po imieniu i zabiera na lunch – to pierwszy dzień Twojego nowego życia. Życia menadżera. Jak poradzić z pułapkami dotychczasowych relacji i jak zbudować nowe?

RETENCJA – JAK ZATRZYMAĆ NAJLEPSZYCH PRACOWNIKÓW W FIRMIE?
RETENCJA – JAK ZATRZYMAĆ NAJLEPSZYCH PRACOWNIKÓW W FIRMIE?
27 czerwca 2017 - 28 czerwca 2017
Warszawa

Zatrzymanie w firmie najlepszych pracowników to gwarancja ciągłej sprzedaży i zadowolonych klientów. Badania pokazują że jeszcze nigdy wcześniej skuteczne działania retencyjne w obszarze HR nie miały takiego przełożenia na biznes. Jak nie stracić najlepszych pracowników i uniknąć nadmiernej rotacji? Dzięki warsztatom z naszym ekspertem dowiesz się jak to zrobić.

Ownership mindset – Menedżer architektem odpowiedzialności
Ownership mindset – Menedżer architektem odpowiedzialności
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Nawet najsprawniejszy menedżer nie osiągnie sukcesu, licząc tylko na siebie. Najważniejsze cele  firma może osiągnąć  wyłącznie dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich bez wyjątku pracowników. Jednak zbyt wielu pracowników przyjmuje postawę  „robię swoje, a reszta mnie nie interesuje".

FLOW - jak przejść od apatii do pasji w miejscu pracy?
FLOW - jak przejść od apatii do pasji w miejscu pracy?
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Motywacji i entuzjazmu pracowników nie można wymusić w sposób mechaniczny. Entuzjazm jest jak wirus, można nim innych zarazić, ale aby móc zarazić innych trzeba samemu być nosicielem. Uświadom sobie własne możliwości wpływu na poziom motywacji  i zwiększ zaangażowanie pracowników poprzez koncentrację na wewnętrznych źródłach ich motywacji!

Zarządzanie talentami wg Gallupa - jak wydobyć talenty pracowników i zbudować na nich mocne strony organizacji?
Zarządzanie talentami wg Gallupa - jak wydobyć talenty pracowników i zbudować na nich mocne strony organizacji?
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Znajdź sposób na swoją osobistą  efektywność! Odkryj talenty swoje i swoich pracowników, podejmuj świadome decyzje o ścieżkach  rozwoju zespołu, którym zarządzasz! Idź drogą MISTRZOSTWA OSOBISTEGO. Nie trać czasu i energii na niwelowanie swoich słabych stron i słabych stron swoich pracowników.

Efektywność i ewaluacja działań rozwojowych – co zrobić żeby szkolenia działały?
Efektywność i ewaluacja działań rozwojowych – co zrobić żeby szkolenia działały?
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Organizacje intensywnie inwestują w rozwój pracowników, niestety bolączką wielu organizacji jest to, że nawet najlepsze szkolenie nie gwarantuje, że uczestnicy po jego zakończeniu trwale i z przekonaniem zastosują poznane podczas szkoleń rozwiązania. Co więc zrobić, aby szkolenie spełniło pokładane w nim nadzieje?

Turkusowe przywództwo
Turkusowe przywództwo
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Sposób funkcjonowania każdej organizacji podlega stałej ewolucji w czasie. Wraz z tym procesem zmieniały się metody, style i narzędzia zarządzania firmą. Zmieniał się także charakter i rola liderów.  Stąd pojawiło się na świecie wiele organizacji, które zaczynają pracować w nowym paradygmacie, który Frederic Laloux nazwał turkusową organizacją, gdzie potrzebni są turkusowi przywódcy.

Trudne sytuacje- trudne decyzje
Trudne sytuacje- trudne decyzje
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Szkolenie skupia się na pokazaniu uczestnikom na ich własnych mózgach/emocjach jak stres wynikający z sytuacji kryzysowych wpływa na ich możliwości podejmowania trudnych decyzji.

Budowanie pozycji i autorytetu HR Business Partnera
Budowanie pozycji i autorytetu HR Business Partnera
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Autorytet buduje się w codziennych kontaktach. Na to, czy specjalista HR będzie cenionym przez pozostałych partnerów graczem ma wpływ nie tylko jego wiedza dotycząca biznesu czy narzędzi HR, ale także umiejętność budowania swojej pozycji i autorytetu.

Wolontariat pracowniczy i CSR – narzędzie rozwoju pracowników i firmy
Wolontariat pracowniczy i CSR – narzędzie rozwoju pracowników i firmy
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Wolontariat w powszechnej opinii kojarzy się wyłącznie z altruistycznym pomaganiem i dawaniem. Ale, czy na pewno? Wolontariat jest znakomitą okazją, aby rozwijać swoje kompetencje w niestandardowy sposób, poznawać lepiej siebie w innej rzeczywistości, niż firmowa.  Wolontariusz zdobywa nowe doświadczenie i sprawdza się w nowej roli. A co zyskuje pracodawca?

Turkusowa organizacja – inspiracyjny warsztat dla HR
Turkusowa organizacja – inspiracyjny warsztat dla HR
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Sposób funkcjonowania każdej organizacji podlega stałej ewolucji w czasie. Wraz z tym procesem zmieniały się metody, style i narzędzia zarządzania firmą. Zmieniał się także charakter i rola liderów.  Stąd pojawiło się na świecie wiele organizacji, które zaczynają pracować w nowym paradygmacie, który Frederic Laloux nazwał turkusową organizacją, gdzie potrzebni są turkusowi przywódcy.

Akademia AC/DC - czyli jak najskuteczniej zbadać kompetencje kandydata do pracy/pracownika?
Akademia AC/DC - czyli jak najskuteczniej zbadać kompetencje kandydata do pracy/pracownika?
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

AC/DC to obecnie najbardziej trafna metoda oceny kandydata do pracy oraz skuteczny sposób określenia potencjału pracowników już zatrudnionych  w organizacji. Co za tym idzie, coraz więcej organizacji chce poznać i zastosować tę metodę w procesie doboru kadr oraz programach rozwojowych. Akademia Assessment Center i Development Center daje taką szansę.

LEADERSHIP WEDŁUG JACKA ROZENKA
LEADERSHIP WEDŁUG JACKA ROZENKA
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Czy przywództwa można się uczyć? Czy istnieją sposoby, aby stawać się coraz lepszym i skuteczniejszym liderem? Tak, jednakże pod warunkiem, że posiada się dostęp do unikalnej, fachowej wiedzy na ten temat. Inwestując swój czas i pieniądze w warsztaty biznesowe z Jackiem Rozenkiem spodziewaj się zysku z inwestycji i maksymalizacji satysfakcji.

HIGH LEVEL OF MANAGEMENT - ZWIĘKSZ ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW
HIGH LEVEL OF MANAGEMENT - ZWIĘKSZ ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Szkolenie jest połączeniem najskuteczniejszych technik motywacyjnych na rynku z innowacyjną koncepcją recognition. Recogniotion jest nowym trendem w motywacji – uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się i przećwiczenia technik z tego nurtu zarządzania. Podnoś efektywność pracowników i buduj motywację.

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

80% zmian kończy się niepowodzeniem, dlatego, że niewłaściwe jest zarządzanie zmianą. Szkolenie nauczy liderów jak skutecznie wprowadzać zmianę w firmie. Skupiamy się na psychologicznych mechanizmach zachowania pracowników w okresie zmian, a także na aspekcie relacyjnym zmiany na linii przełożony-podwładni. Uczestnicy zostaną wyposażeni w metody i techniki radzenia sobie ze zmianą, by w ostatecznym rezultacie zmiana została wprowadzona szybko i zgodnie z planem.

Project manager - zarządzanie projektami wg PMI
Project manager - zarządzanie projektami wg PMI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Projekt – zarządzanie! z nami poznasz najważniejsze zasady zarządzania projektami i najpotrzebniejsze narzędzia fazy planowania w aspekcie korzyści jakie można odnieść w codziennej praktyce. Podejmij wyzwanie- poznaj PMI, aby odnosić spektakularne sukcesy w dziedzinie Zarządzania Projektami.

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA
BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Zbudujmy to wspólnie! Zbudujmy zaangażowanie! Motywacja do działania, współpraca, chęć pracowników jest jednym z kluczowych elementów wpływających na komfort i efektywność ich pracy. Udział w szkoleniu opartym na modelu transformacyjnym i recognition bezpośrednio przekłada się na lepsze wyniki zespołu.

COACHING MENADŻERSKI I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM
COACHING MENADŻERSKI I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Coaching - wyzwala ludzki potencjał! Usystematyzuj wiedzę z zakresu wspierania pracowników w doskonaleniu kompetencji zawodowych i osobistych. Buduj motywację zespołu. Poznaj narzędzie rozwojowe jakim jest coaching.

ROZMOWY OCENIAJĄCE I PODSUMOWUJĄCE
ROZMOWY OCENIAJĄCE I PODSUMOWUJĄCE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Kiedy zapraszasz pracownika na rozmowę oceniającą czujesz obustronny dyskomfort? Trudne wydaje Ci się udzielenie informacji zwrotnej? Dzięki udziałowi w szkoleniu zapoznasz się z technikami, które pozwolą znaleźć korzyści płynące z prowadzenia podsumowań, unikania błędów oceniania oraz stworzą okazję do rozwoju pracownika w kluczowych dla Ciebie obszarach.

Lider Transformacyjny- przywództwo przyszłości
Lider Transformacyjny- przywództwo przyszłości
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Zamiast popychać ludzi do pracy, trzeba umieć ich pociągać. Szkolenie Przywództwo transformacyjne uczy popychających menedżerów jak stać się pociągającymi przywódcami.  W tym modelu menedżerowie mają większą satysfakcję pracy z zespołem, pracownicy większe zaangażowanie a organizacja wyższą efektywność.

KREATYWNE PRZYWÓDZTWO WEDŁUG WOJCIECHA EICHELBERGERA
KREATYWNE PRZYWÓDZTWO WEDŁUG WOJCIECHA EICHELBERGERA
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Kreatywność to warsztat, dzięki któremu nauczysz się wykorzystywać techniki kreatywnego myślenia w pracy, ale i życiu prywatnym oraz zaczniesz rozwiązywać problemy w oparciu o nowe, przełomowe pomysły.

MOC AUTORYTETU – NAJSOLIDNIEJSZY FUNDAMENT ZARZĄDZANIA
MOC AUTORYTETU – NAJSOLIDNIEJSZY FUNDAMENT ZARZĄDZANIA
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Wzmocnij motywację do pracy nad sobą, miej gotowość na dzielenie się kompetencjami z członkami zespołu. Bądź autorytetem dla pracowników, bądź przewodnikiem, buduj szacunek. Wskażemy Ci najlepsze techniki, narzędzia i metody wprowadzenia tego do życia zawodowego.

EXCELLENT MANAGER – SZTUKA DELEGOWANIA I MOTYWOWANIA ZESPOŁU
EXCELLENT MANAGER – SZTUKA DELEGOWANIA I MOTYWOWANIA ZESPOŁU
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Planowanie, egzekWOWanie, monitorowanie to jedne z niezbędnych kompetencji, aby skutecznie zarządzać zespołem. Zadbaj o siebie i swoich ludzi - wykreuj zespół! Zmotywuj do zadaniowego, efektywnego podejścia do wykonywania obowiązków. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze trenerskiej Gammy dowiesz się jak zbudować najlepszy zespół.

ZARZĄDZANIE WŁASNYMI PRZEKONANIAMI – SZTUKA AUTOMOTYWACJI
ZARZĄDZANIE WŁASNYMI PRZEKONANIAMI – SZTUKA AUTOMOTYWACJI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Styl Wyjaśniania -to sposób w jaki wyjaśniamy sobie dlaczego coś się w naszym życiu wydarza. Sposób, w jaki wyjaśniamy sobie pewne zdarzenia sprawia, że albo utrwalamy w sobie poczucie bezradności bądź mobilizujemy się do większej aktywności. Dzięki udziałowi w szkoleniu wypracujesz najefektywniejszy styl automotywacji.

ZARZĄDZANIE W OPARCIU O METODOLOGIĘ MBTI®
ZARZĄDZANIE W OPARCIU O METODOLOGIĘ MBTI®
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Każdy ma określone preferencje co do kierowania swojej energii i "ładowania baterii", sposobu zbierania informacji i podejmowania decyzji, działania. Często w życiu zawodowym spotykamy się z niezrozumieniem naszych zachowań i decyzji. Sami równie często stajemy przed dylematami związanymi z tym, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Dzięki szkoleniu stanie się to łatwiejsze!

ZARZĄDZANIE POKOLENIAMI
ZARZĄDZANIE POKOLENIAMI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Zmienia się otaczający nas świat… i sposób zarządzania również się zmienia. Co to oznacza dla Menadżera? Konieczność szybkiego dostosowania się do otaczającej rzeczywistości i wypracowania nowych standardów pracy z przedstawicielami różnych pokoleń w jednym zespole.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o twoich potrzebach
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550, biuro@projektgamma.pl
*wymagane