Gamma sp. j.

HIGH LEVEL OF MANAGEMENT - ZWIĘKSZ ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW

Idea szkolenia

Rozwiń

Szkolenie jest połączeniem najskuteczniejszych technik motywacyjnych na rynku z innowacyjną koncepcją recognition. Recogniotion jest nowym trendem w motywacji – uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się i przećwiczenia technik z tego nurtu zarządzania.

Na zarządzanie motywacją patrzymy dwutorowo. Z jednej strony motywowanie to zwiększenie chęci pracownika do pracy generalnie (niezależnie jakie to miałyby być obowiązki), z drugiej motywowanie to ukierunkowane wzmacnianie określonych zachowań, postaw i sposobów myślenia. Skuteczny Przełożony potrafi zarówno motywować jak i wzmacniać. Celem szkolenie jest, poza tymi dwoma kompetencjami, dostarczyć wiedzy dotyczącej obowiązujących modeli motywowania w organizacjach oraz umiejętności związanych z udzielaniem informacji zwrotnej. Uczestnicy dowiedzą się jakie znaczenie w motywowaniu odgrywają potrzeby psychologiczne, nauczą się dopasowywać wzmacnianie pracownika do jego dojrzałości, stosować prezentowane na szkoleniu techniki w pracy, podczas prowadzenia rozmów.

Szkolenie będzie zawierało moduły bazujące na najnowszych trendach w motywowaniu – recognition czyli okazywaniu uznania.

Każda firma chce przyciągać i utrzymywać najlepszych pracowników. Jednym z efektywnych sposobów osiągnięcia tego jest kompleksowy program okazywania uznania dla pracowników. Każdy pracownik lubi być wyróżniany, ale organizacje już dawno odkryły, że uznanie znaczy coś innego dla różnych osób. Niektórzy wolą otrzymać dodatkowe bonusy finansowe, gdy inni lubią, aby znane było ich hobby. Oferowanie różnorodnych narzędzi okazywania uznania dla pracowników może pomóc zapewnić, iż pracownicy osiągną zachowania i cele, których pragnie organizacja. 

Uznanie dla pracowników jest kluczem do chronienia I budowania tożsamości jednostek, dawania im poczucia sensu pracy, rozwoju i wkładu w ich zdrowie oraz dobre samopoczucie. Reprezentuje ono również konstruktywną alternatywę dla zorientowanych na kontrolę i monitoring stylów zarządzania.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie dedykowane jest menedżerom, osobom zarządzającym projektami w organizacji oraz tzw. talentom w organizacji.

 

SZKOLENIE ROZWIJA NASTĘPUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJE:

 • Rozpoznanie własnych postaw względem pracowników
 • Wzmacnianie przekonań promotywacyjnych
 • Płynne wykorzystywanie poszczególnych koncepcji motywacyjnych do analizy sytuacji oraz planowania działań
 • Dopasowywanie narzędzi motywacyjnych do pracownika w zależności od kontekstu (pracownik, zespół, organizacja)
 • Stosowanie motywowania kierunkowe jako narzędzia wzmacniania i rozwoju pracownika
 • Rozpoznanie własnej polityki uznania oraz preferencji pracowników w tym obszarze
 • Uwzględnianie w decyzjach menedżerskich zasad recognition
 • Stosowanie recognition jako sztuki motywowania na co dzień

Program szkolenia

Rozwiń


1. Wprowadzenie w motywację

 • Funkcjonujące modele w organizacjach
  • Modele X,Y,Z
 • Filozofia uzyskiwania oczekiwanych wyników
  • Nacisk na nagrody
  • Nacisk na kary
 • Funkcja motywacji w procesie zarządzania


2. Potrzeby psychologiczne w motywowaniu

 • Piramida Maslowa
  • Hierarchiczność potrzeb
  • Wynikowość potrzeb
 • Fomuła Herzberga
  • Czynniki higieny – ich brak obniża motywację
  • Motywatory – ich obecność podnosi motywację


3. Wynagradzanie i karanie w zespole 

 • Rodzaje wynagrodzeń
  • Benefity finansowe – poznanie progów oczekiwań
  • Benefity pozafinansowe – wykorzystywanie metody Herzberga
 • 6 kroków nagradzania
 • 6 kroków karania


4. Motywowanie kierunkowe

 • Wzmacnianie pożądanych zachowań
 • Dopasowanie wzmacniania do dojrzałości pracowników
  • R1 – wzmacnianie uczenia
  • R2 – wzmacnianie odporności na porażki
  • R3 – wzmacnianie samodzielności
  • R4 – wzmacnianie dzielenia się wiedzą


5. Motywowanie na poziomie codziennych rozmów

 • Funkcja informacji zwrotnej w procesie komunikacji
 • Sposoby udzielania informacji zwrotnej
  • Metoda kanapki
  • Metoda „Z”
 • Właściwe dopasowanie metody informacji zwrotnej do odbiorcy
 • Właściwa reakcja na informację zwrotną
 • Radzenie sobie z oporem na informację zwrotną


6. Uznanie dla pracownika (employee recognition) jako  silne narzędzie zarządzania

 • Test Timpsona
 • Czym jest uznanie dla pracownika?
  • Definicja
  • Charakterystyka
  • Badania
  • Zasada 50/30/20
  • „HBPL recognition program”
 • Dlaczego jest tak cenne dla naszego miejsca pracy i co możemy osiągnąć dzięki docenianiu pracowników? – korzyści z okazywania uznania dla pracownika


7. 4 zasady uznania

 • często
  • planowanie działań w obszarze okazywania uznania dla pracowników
 • od siebie
  • techniki budowania wiarygodności
  • NLP w konstruowaniu osobistego przekazu
 • konkretnie
  • chunking informacji
  • style opisywania rzeczywistości
 • od razu po zachowaniu


8. Złe nawyki czyli, o tym, co niszczy uznanie dla pracownika

 • Przykłady naszych złych nawyków
 • Przyczyny naszych złych nawyków
 • Jak zapobiegać złym nawykom?


9. Okazywanie uznania dla pracownika jako efektywny proces

 • Jak efektywnie okazywać uznanie?
 • Jak dostarczać uznanie w skuteczny sposób?
 • Rodzaje uznania
  • Społeczne
  • Symboliczne
  • Materialne
 • Narzędzia okazywania uznania
  • Co robimy?
  • Co możemy robić?


10. Podsumowanie szkolenia

 • Karta ssc
  • Start – jakie zachowania zaczniemy stosować
  • Stop – jakich zachowań pozbywamy się
  • Continue – jakie zachowania kontynuujemy
 •  Wnioski
  • Na poziomie osobistym
  • Na poziomie zespołowym

Case studies

Rozwiń


Projekt szkoleniowy zrealizowano dla grupy ok. 60 menedżerów średniej i wyższej kadry kierowniczej ministerstwa. Na etapie diagnozy potrzeb menedżerowie wskazywali konieczność wypracowania szczególnie motywatorów pozafinansowych. Konsultanci Gammy zaproponowali metodę tzw. puzzli Herzberga w oparciu o którą przełożeni zdiagnozowali czynniki, które wpływają na poziom satysfakcji oraz poziom motywacji pracowników.

Kluczowym momentem szkoleń było osadzenie tzw. polityki uznania w kulturze organizacyjnej ministerstwa. Menedżerowie mieli okazję zaplanować rozmowy z pracownikami wykorzystując innowacyjne narzędzie jakim jest recognition.  Pozwoliło to zdiagnozować potrzeby psychologiczne pracowników i zaprojektować motywatory niezbędne dla różnych grup pracowniczych.

Gamma rozpoczęła współpracę z firmą Whirlpool w roku 2009. Firma Whirlpool zgłosiła się do nas z prośbą o wsparcie w obszarze Przywództwa. W badaniu satysfakcji pracowników z pracy relatywnie najniżej wypadała ocena leadershipu i umiejętności menedżerskich przełożonych. Zaproponowaliśmy ośmiodniową Akademię Leadership 4D .
Jednym z fundamentów projektu było recogtnition i motywowanie poprzez uznanie. Szkolenia dedykowane były menedżerom oraz specjalistom w biurze.

Ścisła współpraca z menedżerami pozwoliła wypracować model recognition bazujący na kulturze organizacyjnej oraz wartościach promowanych przez Whirlpool. Dodatkowo, w procesie implementacji recognition zaangażowany zosał senior management jako rzecznik całego przedsięwzięcia. Menedżerowie, diagnozując tzw. skuteczne demotywatory swoich pracowników zaobserwowali tzw. wąskie gardła oraz bariery sprzedawców (często o charakterze psychologicznym) w sektorach sprzedażowych, dzięki czemu możliwe było „reagowanie na gorąco” i natychmiastowe wsparcie członków zespołu.

Konsultanci Gammy zaproponowali również autorski system pomiaru recognition jako ważnej kompetencji menedżerskiej. Propozycja spotkała się z aprobatą Whirlpool. W konsekwencji, model polityki uznania funkcjonuje w Whirlpool z powodzeniem od roku 2010. Menedżerowie natomiast planują rozszerzyć politykę uznania w Whirlpool z sił sprzedaży na pozostałe działy i zespoły w Organizacji.


Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

M_forte__media-saturn_ministerstwo_infrastruktury_i_rozwoju_makro_link4_syngenta.jpg|M_nexteer_sodexo_alior-bank_whirlpool_ericsson_poczta-polska.jpg|M_samsung_pandora_stomilex_brvz_msd_new-yorker.jpg
187|197|198
217
TRENERZY SZKOLENIA INFORMACJE O SZKOLENIU

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
1400 zł/os

KONSULTANT SZKOLENIA

Agnieszka Kazubska-Galińska
a.galinska@projektgamma.pl agnieszka_galinska.png
Zostaw swój nr telefonu. Skontaktujemy się szybko.

Obecne szkolenie
HIGH LEVEL OF MANAGEMENT - ZWIĘKSZ ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW
Następne szkolenie

LISTA SZKOLEŃ MENADŻERSKICH

Wczoraj kolega, dziś przełożony - budowanie autorytetu nowego menadżera
Wczoraj kolega, dziś przełożony - budowanie autorytetu nowego menadżera
09 czerwca 2016 - 10 czerwca 2016
Warszawa

Ten dzień, kiedy nagle musisz wydawać polecenia swoim dotychczasowym kolegom i zarządzać ich pracą a Prezes zwraca się do Ciebie po imieniu i zabiera na lunch – to pierwszy dzień Twojego nowego życia. Życia menadżera. Jak poradzić z pułapkami dotychczasowych relacji i jak zbudować nowe?

 EXCELLENT MANAGER - sztuka delegowania i motywowania zespołu
EXCELLENT MANAGER - sztuka delegowania i motywowania zespołu
16 czerwca 2016 - 17 czerwca 2016
Warszawa

Planowanie, egzekWOWanie, monitorowanie to jedne z niezbędnych kompetencji, aby skutecznie zarządzać zespołem. Zadbaj o siebie i swoich ludzi - wykreuj zespół! Zmotywuj do zadaniowego, efektywnego podejścia do wykonywania obowiązków. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze trenerskiej Gammy dowiesz się jak zbudować najlepszy zespół.

CHARYZMATYCZNY LIDER - TRENING ZARZĄDZANIA I KREOWANIA WŁASNEGO AUTORYTETU
CHARYZMATYCZNY LIDER - TRENING ZARZĄDZANIA I KREOWANIA WŁASNEGO AUTORYTETU
23 czerwca 2016 - 24 czerwca 2016
Warszawa

Autorskie warsztaty Tomasza Piotra Sidewicza podnoszące skuteczność w osiąganiu celów biznesowych z elementami komunikacji, wywierania wpływu i kreowania własnego autorytetu.

LEADERSHIP WEDŁUG JACKA ROZENKA
LEADERSHIP WEDŁUG JACKA ROZENKA
27 czerwca 2016 - 28 czerwca 2016
Warszawa

Czy przywództwa można się uczyć? Czy istnieją sposoby, aby stawać się coraz lepszym i skuteczniejszym liderem? Tak, jednakże pod warunkiem, że posiada się dostęp do unikalnej, fachowej wiedzy na ten temat. Inwestując swój czas i pieniądze w warsztaty biznesowe z Jackiem Rozenkiem spodziewaj się zysku z inwestycji i maksymalizacji satysfakcji.

ZARZĄDZANIE POKOLENIAMI
ZARZĄDZANIE POKOLENIAMI
27 czerwca 2016 - 28 czerwca 2016
Warszawa

Zmienia się otaczający nas świat… i sposób zarządzania również się zmienia. Co to oznacza dla Menadżera? Konieczność szybkiego dostosowania się do otaczającej rzeczywistości i wypracowania nowych standardów pracy z przedstawicielami różnych pokoleń w jednym zespole.

Project manager - zarządzanie projektami wg PMI
Project manager - zarządzanie projektami wg PMI
27 czerwca 2016 - 28 czerwca 2016
Warszawa

Projekt – zarządzanie! z nami poznasz najważniejsze zasady zarządzania projektami i najpotrzebniejsze narzędzia fazy planowania w aspekcie korzyści jakie można odnieść w codziennej praktyce. Podejmij wyzwanie- poznaj PMI, aby odnosić spektakularne sukcesy w dziedzinie Zarządzania Projektami.

RETENCJA – JAK ZATRZYMAĆ NAJLEPSZYCH PRACOWNIKÓW W FIRMIE?
RETENCJA – JAK ZATRZYMAĆ NAJLEPSZYCH PRACOWNIKÓW W FIRMIE?
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Zatrzymanie w firmie najlepszych pracowników to gwarancja ciągłej sprzedaży i zadowolonych klientów. Badania pokazują że jeszcze nigdy wcześniej skuteczne działania retencyjne w obszarze HR nie miały takiego przełożenia na biznes. Jak nie stracić najlepszych pracowników i uniknąć nadmiernej rotacji? Dzięki warsztatom z naszym ekspertem dowiesz się jak to zrobić.

KREATYWNE PRZYWÓDZTWO WEDŁUG WOJCIECHA EICHELBERGERA
KREATYWNE PRZYWÓDZTWO WEDŁUG WOJCIECHA EICHELBERGERA
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Kreatywność to warsztat, dzięki któremu nauczysz się wykorzystywać techniki kreatywnego myślenia w pracy, ale i życiu prywatnym oraz zaczniesz rozwiązywać problemy w oparciu o nowe, przełomowe pomysły.

ZARZĄDZANIE WŁASNYMI PRZEKONANIAMI – SZTUKA AUTOMOTYWACJI
ZARZĄDZANIE WŁASNYMI PRZEKONANIAMI – SZTUKA AUTOMOTYWACJI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Styl Wyjaśniania -to sposób w jaki wyjaśniamy sobie dlaczego coś się w naszym życiu wydarza. Sposób, w jaki wyjaśniamy sobie pewne zdarzenia sprawia, że albo utrwalamy w sobie poczucie bezradności bądź mobilizujemy się do większej aktywności. Dzięki udziałowi w szkoleniu wypracujesz najefektywniejszy styl automotywacji.

ZARZĄDZANIE W OPARCIU O METODOLOGIĘ MBTI®
ZARZĄDZANIE W OPARCIU O METODOLOGIĘ MBTI®
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Każdy ma określone preferencje co do kierowania swojej energii i "ładowania baterii", sposobu zbierania informacji i podejmowania decyzji, działania. Często w życiu zawodowym spotykamy się z niezrozumieniem naszych zachowań i decyzji. Sami równie często stajemy przed dylematami związanymi z tym, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Dzięki szkoleniu stanie się to łatwiejsze!

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA
BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Zbudujmy to wspólnie! Zbudujmy zaangażowanie! Motywacja do działania, współpraca, chęć pracowników jest jednym z kluczowych elementów wpływających na komfort i efektywność ich pracy. Udział w szkoleniu opartym na modelu transformacyjnym i recognition bezpośrednio przekłada się na lepsze wyniki zespołu.

COACHING MENADŻERSKI I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM
COACHING MENADŻERSKI I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Coaching - wyzwala ludzki potencjał! Usystematyzuj wiedzę z zakresu wspierania pracowników w doskonaleniu kompetencji zawodowych i osobistych. Buduj motywację zespołu. Poznaj narzędzie rozwojowe jakim jest coaching.

HIGH LEVEL OF MANAGEMENT - ZWIĘKSZ ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW
HIGH LEVEL OF MANAGEMENT - ZWIĘKSZ ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Szkolenie jest połączeniem najskuteczniejszych technik motywacyjnych na rynku z innowacyjną koncepcją recognition. Recogniotion jest nowym trendem w motywacji – uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się i przećwiczenia technik z tego nurtu zarządzania. Podnoś efektywność pracowników i buduj motywację.

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Zdarza się, że gdy słyszysz o nadchodzącej zmianie to czujesz niepokój? Dzięki uczestnictwie w szkoleniu, już nie będziesz musiał się tego obawiać! Szkolenie ma na celu dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów rządzących procesem wdrożenia zmian organizacyjnych, przećwiczenie rozpoznawania i radzenia sobie z oporem pracowników podczas wdrażania zmian oraz przećwiczenie komunikowania trudnych decyzji.

POWER OF INSPIRATION - przywództwo LIDERA przyszłości
POWER OF INSPIRATION - przywództwo LIDERA przyszłości
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Czas na transformację! Bądź przywódcą - buduj wizję. Przywódca transformacyjny dostrzega i docenia możliwości biznesowe, które potrafi bezpośrednio przenieść na działania organizacji. Inspirując, kreując buduje konkurencyjność Firmy, angażując w to zespól, który skutecznie motywuje do działania.

ROZMOWY OCENIAJĄCE I PODSUMOWUJĄCE
ROZMOWY OCENIAJĄCE I PODSUMOWUJĄCE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Kiedy zapraszasz pracownika na rozmowę oceniającą czujesz obustronny dyskomfort? Trudne wydaje Ci się udzielenie informacji zwrotnej? Dzięki udziałowi w szkoleniu zapoznasz się z technikami, które pozwolą znaleźć korzyści płynące z prowadzenia podsumowań, unikania błędów oceniania oraz stworzą okazję do rozwoju pracownika w kluczowych dla Ciebie obszarach.

MOC AUTORYTETU – NAJSOLIDNIEJSZY FUNDAMENT ZARZĄDZANIA
MOC AUTORYTETU – NAJSOLIDNIEJSZY FUNDAMENT ZARZĄDZANIA
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Wzmocnij motywację do pracy nad sobą, miej gotowość na dzielenie się kompetencjami z członkami zespołu. Bądź autorytetem dla pracowników, bądź przewodnikiem, buduj szacunek. Wskażemy Ci najlepsze techniki, narzędzia i metody wprowadzenia tego do życia zawodowego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o twoich potrzebach
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550, biuro@projektgamma.pl
*wymagane